Notikumi

17.02.2015
namsaimnieks

   Februāra vidū daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras pārņemtas dzīvokļu īpašnieku valdījumā un noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA “Dobeles namsaimnieks”, tiek piedāvāts dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014.gadu un katrai mājai individuāls tāmes projekts 2015. gadam.

26.01.2015
namsaimnieks

SIA „Dobeles namsaimnieks″ aicina iesaistīties dzīvokļa īpašniekus un nākt uz tikšanos ar uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālistu, uzdot un noskaidrot aktuālos jautājumus par mājas apsaimniekošanu. Šāda veida tikšanās starp uzņēmumu un dzīvokļa īpašniekiem palīdzēs veicināt labāku sadarbību. Esiet aktīvi!

08.12.2014
namsaimnieks

23.decembris        8.00 - 16.00

24.decembris        BRĪVS

25.decembris        BRĪVS

26.decembris        BRĪVS

29.decembris        8.00 – 17.00

30.decembris        8.00 - 16.00

31.decembris        BRĪVS
 

Lapas