Kontakti

Kontakti


 

Avārijas dienests:

Tālr.:63781888

Mob.tālr.: 29179994 (diennakts)

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

SIA"DOBELES NAMSAIMNIEKS"

Norēķinu rekvizīti:
Vienotais reģ.Nr.: 48503021348
PVN reģ.Nr.: LV48503021348
AS “SEB Banka”
Konts Nr.:LV91UNLA0006000508407
AS “Swedbank”
Konts Nr.:LV33HABA0551036350561

Valdes loceklis:
Jānis Audzēvičs
Tālr.: 63781900
e-pasts: [email protected]

Biroja un personāldaļas vadītāja:
Marina Jansone
Tālr.: 63700186
e-pasts:

[email protected]

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs:
Jānis Klepecs
Tālr.:63720983
e-pasts:

[email protected]

Sekretāre:
Kristīne Šuķevica
Tālr.: 63781900
e-pasts:

[email protected]

 

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārvaldnieks:
Annija Bērziņa
Tālr.: 63707295
e-pasts: [email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Trešdien: 13.00-17.00

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārzinis:
Dzintars Rozenfelds
Tālr.: 63722079
e-pasts: [email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Klientu apkalpošanas daļa

Namu pārzinis, (speciālists mājokļu jautājumos):
Jānis Bahanovskis
Tālr.: 63722463
e-pasts:

[email protected]

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 8.00-12.00
Ceturtdiena: 13.00-17.00

Jurists:
Līga Kricka
Tālr.: 63707294
e-pasts:

[email protected]

Juridiskās daļas vadītājs:
Imants Lorbergs
Tālr.:63781306
e-pasts:

[email protected]

Norēķinu administrators:
Baiba Deimanta
Tālr.: 63781902
e-pasts:

[email protected]

Galvenais grāmatvedis:
Ina Gundega-Pintāne
Tālr.: 63707296
e-pasts:

[email protected]

Ekonomists:
Daira Neimane
Tālr.:63745452
e-pasts:

[email protected]

Grāmatvedes par rēķiniem:
Sannija Puriņa Tālr.: 63722837

Sandra Ločmele Tālr.: 63720984

e-pasts:

[email protected]

 

Datu aizsardzības speciālists:

Raivis Grūbe

Tālr.: +371 67419000

epasts: [email protected]

Viesturs Grūbe

Tālr.: +371 67419000