Par Mums

Par mums

SIA “Dobeles namsaimnieks” pamatdarbības veids ir pašvaldības un dzīvokļu īpašnieku valdījumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana visā Dobeles novada teritorijā, kā arī tiek nodrošināta remontdarbu pakalpojuma sniegšana gan pašvaldības uzņēmumiem, gan uzņēmējiem un privātpersonām.
 
SIA “Dobeles namsaimnieks” ir viena no sešām vietvarai 100% piederošajām kapitālsabiedrībām, kura izveidota 2013.gada 27.martā, apvienojot SIA “Namnieks”, SIA “Gardenes nami” un SIA “Sesava KP”. Pēc iepriekšējo namu apsaimniekošanas uzņēmumu apvienošanas SIA “Dobeles namsaimnieks” ne tikai pārņēma plašo klientu bāzi, bet arī gadu gaitā uzkrātās rūpes un līdz šim neatrisinātās problēmas. Tāpēc SIA “Dobeles namsaimnieks” drosmīgi uzsācis mainīt līdz šim ierasto namu pārvaldīšanu, īpaši akcentējot iedzīvotāju līdzdalību. Tikai strādājot kopā, katru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var sakārtot un uzlabot!

Lai jaunizveidotais uzņēmums veiksmīgi varētu pildīt savus uzdevumus, SIA “Dobeles namsaimnieks” ir iestājies Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijā (LNPAA). Galvenais mērķis ir aktīvi iesaistīties un piedalīties kopējā darbā un gūt pieredzi no pārējiem LNPAA biedriem, kā arī piedalīties normatīvo aktu izstrādē.

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 1 x gadā Veiktās iemaksas valsts budžetā.pdf
2. Valsts un pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 1 x gadā  
3. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā  
4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5. Neauditēti ceturkšņa pārskati 1 x ceturksnī  
6. Neauditēti pusgada pārskati 1 x pusgadā  
7. Auditētais gada pārskats 1 x gadā Gada pārskats par 2018. gadu
Gada pārskats par 2017. gadu
Gada pārskats par 2016. gadu
Gada pārskats par 2015. gadu
Gada pārskats par 2014. gadu
8. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās Patstāvīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 100% apmērā ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
9. Informācija par organizatorisko struktūru Patstāvīgi  
10. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Patstāvīgi SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” nesaņem ziedojumus (dāvinājumus) un neveic ziedošanu (dāvināšanu).
11. Informācija par iepirkumiem Patstāvīgi Iepirkumu apkopojums
12. Statūti Patstāvīgi  
13. Informācija par valdes locekli Patstāvīgi