Par Mums

  SIA “Dobeles namsaimnieks” pamatdarbības veids ir pašvaldības un dzīvokļu īpašnieku valdījumā esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana visā Dobeles novada teritorijā, kā arī tiek nodrošināta remontdarbu pakalpojuma sniegšana gan pašvaldības uzņēmumiem, gan uzņēmējiem un privātpersonām.
  SIA “Dobeles namsaimnieks” ir viena no sešām vietvarai 100% piederošajām kapitālsabiedrībām, kura izveidota 2013.gada 27.martā, apvienojot SIA “Namnieks”, SIA “Gardenes nami” un SIA “Sesava KP”. Pēc iepriekšējo namu apsaimniekošanas uzņēmumu apvienošanas SIA “Dobeles namsaimnieks” ne tikai pārņēma plašo klientu bāzi, bet arī gadu gaitā uzkrātās rūpes un līdz šim neatrisinātās problēmas. Tāpēc SIA “Dobeles namsaimnieks” drosmīgi uzsācis mainīt līdz šim ierasto namu pārvaldīšanu, īpaši akcentējot iedzīvotāju līdzdalību. Tikai strādājot kopā, katru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju var sakārtot un uzlabot! 
  Lai jaunizveidotais uzņēmums veiksmīgi varētu pildīt savus uzdevumus, SIA “Dobeles namsaimnieks” ir iestājies Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijā (LNPAA). Galvenais mērķis ir aktīvi iesaistīties un piedalīties kopējā darbā un gūt pieredzi no pārējiem LNPAA biedriem, kā arī piedalīties normatīvo aktu izstrādē.