Notikumi

12.12.2023
paziņojumi

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” paziņo, ka sakarā ar Dabas resursu nodokļa izmaiņām no 2024.gada 1.janvāra, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 2024.gada 1.janvāra ir EUR 26,25 bez PNV par 1 m3.

Neskaidrību gadījumā lūdzu vērsties pie Sanitārās nozares vadītājas A.Isajevas, tel.29336019, e-pasts: [email protected].

16.10.2023
namsaimnieks

INFORMĀCIJA!

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka no 15.10.2023. dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (1.pielikums), kā arī ar uzturēšanas darbu plānu (2.pielikums) 2024.gadam.

11.10.2023
paziņojumi

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI JĀNODOD NO MĒNEŠA 1. LĪDZ 3.DATUMAM.

Rādījumi telefoniski netiek pieņemti.

 

Ūdens skaitītāju rādījumus iespējams nodot:

- sūtot uz e-pastu [email protected]

- reģistrējoties mājaslapā www.dobelesnamsaimnieks.lv

Lapas