Notikumi

27.05.2022
paziņojumi

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.04.2022. padomes lēmumu Nr.61, SIA “Dobeles enerģija” apstiprināti šādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,73 EUR/MWh;

siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,64. EUR/MWh;

27.04.2022
paziņojumi

Siltumenerģijas tarifs Dobelē
Avots: LSM.lv

01.12.2021
namsaimnieks

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.10.2021. padomes lēmumu Nr. 115 (prot. Nr. 42, 1.p) no 2022. gada 1.

15.10.2021
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka no 15.10.2021. dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī ar uzturēšanas darbu plānu 2022.gadam.
Reģistrētiem klientiem informācija ir pieejama savā klientu profilā mājas lapā www.dobelesnamsaimnieks.lv.

Lapas