Notikumi

11.04.2016
namsaimnieks

SIA ”Dobeles namsaimnieks” informē, ka sākot no 2016.gada 01.aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar pārskatu par 2015. gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pārskatu var saņemt pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 2. kabinetā vai ekonomista 6.

01.04.2016
paziņojumi

Dobeles pilsētas ūdens apgādes sistēmas profilaktiska dezinfekcija tiks veikta š.g. 4. un 5. aprīlī, tādēļ ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā novārīt!

15.02.2016
namsaimnieks

SIA ”Dobeles namsaimnieks” informē, ka sākot no 2016.gada 15. februāra daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras pārņemtas dzīvokļu īpašnieku valdījumā un  ir noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA “Dobeles namsaimnieks”, tiek piedāvāts dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015.gadu.

Lapas