События

21.06.2019
Арендодатель

15.06.2017
Арендодатель

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

28.04.2017
Арендодатель

SIA ”Dobeles namsaimnieks” informē, ka sākot no 2017.gada 26.aprīļa dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar pārskatu par 2016. gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pārskatu var saņemt pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 2. kabinetā vai ekonomista 6.

11.04.2017
Арендодатель

Informējam, ka apkure tiks atslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

Страницы