Notikumi

06.11.2020
paziņojumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2020.gada 29. oktobra lēmumu Nr.281/13 un  SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi atkritumu poligona “Brakšķi” paziņojumu Nr. 01-09.2/118  “Par SA apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar dabas resursu nodokli “, no    2021. gada 1.

14.10.2020
namsaimnieks

No 15.10.2020. var iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi (1.pielikums), kā arī ar uzturēšanas darbu plānu (2.pielikums) 2021.gadam pie SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālista 7. kabinetā, namu pārziņa 10.kabinetā vai ekonomista 4.

06.07.2020
namsaimnieks

Pašvaldība veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, bet to ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības darbības funkcija.

19.06.2020
namsaimnieks

Lapas