Notikumi

10. maijā uzsākta centralizētās apkures atslēgšana
11.05.2021
namsaimnieks

Informējam, ka no 10.maija uzsākta centralizētās apkures atslēgšana visām SIA „ DOBELES NAMSAIMNIEKS” pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Apkure tiks atslēgta rindas kārtībā, un tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās tā tiks atslēgta nedēļas laikā.