Notikumi

2017. gada 11. oktobrī SIA “Dobeles namsaimnieks” organizē tematisko semināru nepārņemto dzīvojamo māju pilnvarotām personām (māju vecākajiem) un citiem interesentiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem
04.10.2017
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” 2017.gada 11.oktobrī plkst.18:00 Dobeles novada pašvaldības ēkas (pelēkā māja) 3.stāva zālē organizē tematisko semināru nepārņemto dzīvojamo māju pilnvarotām personām (māju vecākajiem), vai izvirzītām kontaktpersonām un citiem interesentiem kā pielietot jaunos Ministru kabineta noteikumus Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Noteikumi stājušies spēkā šī gada 21. jūlijā.
Seminārā tiks apspriestas būtiskākās atšķirības ar kādiem maksājumiem turpmāk jārēķinās nepārņemto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.
Dienas kārtība:
1) Semināra dalībnieku reģistrācija;

2) Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”;
Jānis Audzēvičs, SIA “Dobeles namsaimnieks”

3) Par dzīvojamās mājas pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā.
Jānis Audzēvičs, SIA “Dobeles namsaimnieks”

Papildus informāciju var uzzināt pie SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” klientu apkalpošanas speciālista (tel. 63722079 vai Zaļā ielā 3, 2.kabinetā).