Notikumi

Iedzīvotāju ievērībai! Kontaktinformācija ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana attālināti.
24.04.2020
paziņojumi

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanai attālināti darba dienās:

● Avārijas dienests - tālr. 63781888
                e-pasts: dezurants@dobelesnamsaimnieks.lv

● Grāmatvedība – tālr. 63722837, 63745450 
                e-pasts: abonenti@dobelesnamsaimnieks.lv