Notikumi

Katrai mājai individuāls tāmes projekts 2015. gadam
17.02.2015
namsaimnieks

   Februāra vidū daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras pārņemtas dzīvokļu īpašnieku valdījumā un noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums ar SIA “Dobeles namsaimnieks”, tiek piedāvāts dzīvojamās mājas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014.gadu un katrai mājai individuāls tāmes projekts 2015. gadam. Uzņēmums ziņo dzīvokļu īpašniekiem par gada laikā paveiktajiem darbiem, mājas finansiālo stāvokli un uzkrājumu atlikumu, kā tas paredzēts noslēgtajos jaunajos pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumos. Katra māja ir unikāla, katrai ir savs ieņēmumu – izdevumu aprēķins, no kā veidojas arī pārvaldīšanas izmaksas.
    Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums ir ļoti svarīgs, tas ir mājas pārvaldnieka SIA “Dobeles namsaimnieks” darba pamats. Šajā dokumentā noteikts, kas jādara pārvaldniekam. Tādēļ aicinām dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamo māju savā pārvaldīšanā un noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar SIA “Dobeles namsaimnieks”. Noslēdzot pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, Jums būs tiesības:
• pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
• kontrolēt, kā tiek izlietota mājas apsaimniekošanas maksa;
• lemt par ieguldījumiem mājas atjaunošanā.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079