Notikumi

Pārvaldīšanas maksai tiks piemērota PVN 21% likme!
01.06.2016
namsaimnieks

SIA “Dobeles namsaimnieks” informē, ka 2015. gada 30. novembrī LR Saeima pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī. Līdz ar to, sākot no 2016.gada 1.jūlija, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar PVN 21%.
Ņemot vērā minētos grozījumus, SIA “Dobeles namsaimnieks” no 2016. gada 1.jūlija apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša rēķinos tiks piemērota PVN 21% likme ekspluatācijas maksai.
Lai nepalielinātu maksājamo uzkrājuma maksas apmēru remontdarbiem, PVN 21% likme tiks iekļauta līdzšinējā uzkrājuma maksā.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079