Notikumi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas
06.01.2020
paziņojumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2019.gada 27. decembra lēmumu Nr.312/14 un SPRK lēmumu Nr. 9 no 17.01.2019.“Par SA apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar dabas resursu nodokli “, no 2020. gada 1. februāra maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,  dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dobeles novadā,  tiek noteikta 19.12 EUR par 1 m3 bez PVN.

Avots: SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi"