Notikumi

Sadzīves atkritumu maksa no 01.01.2021.gada
06.11.2020
paziņojumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2020.gada 29. oktobra lēmumu Nr.281/13 un  SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi atkritumu poligona “Brakšķi” paziņojumu Nr. 01-09.2/118  “Par SA apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar dabas resursu nodokli “, no    2021. gada 1. janvāra  maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,  dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras objektu uzturēšanu Dobeles novadā  ,  tiek noteikta 19.97 EUR par 1 m3 bez PVN.

Avots: SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”