Notikumi

Ūdens skaitītāju rādījumus ārkārtas situācijā varēs nodot tikai elektroniski vai telefoniski!
23.04.2020
namsaimnieks

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” informē, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai un grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1013, ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu lapiņu apstrāde netiks veikta!
Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevarēs nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.
Tāpat arī paredzēts, ka ūdens patēriņa skaitītājus, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, būs jāverificē trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Tas nozīmē, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek ņemti vērā iedzīvotāju deklarētie ūdens skaitītāju rādījumi un netiek aprēķināta ūdens patēriņa starpība.

Aicinām mājas iedzīvotājus atbalstīt savus vecāka gadagājuma kaimiņus ar nepieciešamo datu iesniegšanu, vienlaikus neaizmirstot par distancēšanās un citiem drošības pasākumiem!