События

Par apkures atslēgšanas kārtību SIA ''Dobeles namsaimnieks'' apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās.
11.04.2017
Арендодатель

Informējam, ka apkure tiks atslēgta iesniegumā vai protokolā norādītajā dienā saskaņā:

  •  ar rakstveida iesniegumu no mājas pilnvarotās personas (mājas vecākā);
  •  ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50+1 balss).

Ēku iedzīvotāju individuālie iesniegumi par apkures atslēgšanu netiks izskatīti!
Nav spēkā citi noteikumi vai nosacījumi, kā, piemēram, vidējā gaisa temperatūra, kas regulētu apkures atslēgšanas kārtību – tikai iedzīvotāju pašu izvēle.

SIA “Dobeles namsaimnieks” klientu apkalpošanas speciālists, tālr.63722079