Notikumi

21.07.2014
paziņojumi

SIA „DOBELES ŪDENS", reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701, 2014.gada 14.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Lapas