Notikumi

25.07.2014
paziņojumi

28. jūlijā plānots uzsākt rekonstrukcijas darbus Zaļās ielas posmā no Krasta ielas līdz Ķiršu ielai un Krasta ielā posmā no Zaļās ielas līdz Skolas ielai. Rekonstrukcijas laikā mainīsies transporta satiksmes organizācija Dobeles pilsētā.

21.07.2014
paziņojumi

SIA „DOBELES ŪDENS", reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701, 2014.gada 14.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 12.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Lapas